Dokumentumok

A Szervezeti és Működési Szabályzat letöltéséhez Kattints ide.

A Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Pedagógiai programja 2014. Kattints ide.

Az intézmény házirendje 2017. Kattints ide.

Fejlesztő nevelés -oktatás (Intézményi Rehabilitációs Pedagógiai Program) Kattints ide.

Az intézmény szakmai alapdokumentuma 2017. Kattints ide.

Jegyzőköny munkavédelmi képviselő jelöléséről és elfogadásáról 2017. Kattints ide

Helyi értékelési szabályzat 2017. Kattints ide

A Gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséhez kapcsolódó törvényi szabályzókról szóló tájékoztató megtekintéséhez Kattints ide

A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai kódexének megtekintéséhez Kattints ide

Intézményvezetői pályázat megtekintéséhez Kattints ide

Közzétételi lista megtekintéséhez Kattints ide

Intézményünk adatvédelmi nyilatkozata megtekintéséhez Kattints ide

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat elérhetőségei: http://pestmszaksz.hu/page.php?36

A nevelési-oktatási intézmények közzétételi listájának tartalmi elemeit a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 23.§ (1)-(3) bekezdése tartalmazza. A teljes körű közzétételi lista elérhetővé tétele fejlesztés alatt áll, így oda adatot jelenleg nem áll módunkban rögzíteni.

A köznevelés információs rendszerében (KIR) az intézmények a Rendelet 23.§ (1) g) pontjában meghatározott dokumentumai (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, valamint házirend) érhetőek el és tölthetőek fel. A dokumentumok letöltésére a http://www.oktatas.hu/ felületen a KIR HIVATALI ÜGYEK / Köznevelési intézmények adatai, jelentései / Intézménykereső, Intézményi adatok megtekintése menüponton keresztül az adott intézmény adatlapjának betöltése után a Köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszere linkre kattintva van lehetőség.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot – az Info tv-ben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Bővebben: https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku

Intézményünkben a hitoktatást a Váci Egyházmegye Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia látja el, szervezi.

Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 3.

Illetékes egyházi képviselő neve: Hernádi László plébános

Hitoktató: Tajtiné Kasza Anikó hitoktató