Dokumentumok

A Szervezeti és Működési Szabályzat letöltéséhez Kattints ide.

A Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI Pedagógiai programja 2014. Kattints ide.

Az intézmény házirendje 2017. Kattints ide.

Fejlesztő nevelés -oktatás (Intézményi Rehabilitációs Pedagógiai Program) Kattints ide.

Az intézmény szakmai alapdokumentuma 2017. Kattints ide.

Jegyzőkönyv munkavédelmi képviselő jelöléséről és elfogadásáról 2017. Kattints ide

Vízi Viktória pályázati dokumentációja. Kattints ide.

Véleményező nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve. Kattints ide

Véleményező nevelőtestületi értekezlet – szavazatszámláló lap. Kattints ide

Az utazó gyógypedagógusok munkaközösségének véleményezése Vízi Viktória igazgatói pályázatáról. Kattints ide

Helyi értékelési szabályzat 2017. Kattints ide

A Gyermekvédelmi jelzőrendszer működéséhez kapcsolódó törvényi szabályzókról szóló tájékoztató megtekintéséhez Kattints ide

A Nemzeti Pedagógus Kar Etikai kódexének megtekintéséhez Kattints ide

Intézményvezetői pályázat megtekintéséhez Kattints ide

Közzétételi lista megtekintéséhez Kattints ide

Intézményünk adatvédelmi nyilatkozata megtekintéséhez Kattints ide

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat elérhetőségei: http://pestmszaksz.hu/page.php?36

A nevelési-oktatási intézmények közzétételi listájának tartalmi elemeit a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 23.§ (1)-(3) bekezdése tartalmazza. A teljes körű közzétételi lista elérhetővé tétele fejlesztés alatt áll, így oda adatot jelenleg nem áll módunkban rögzíteni.

A köznevelés információs rendszerében (KIR) az intézmények a Rendelet 23.§ (1) g) pontjában meghatározott dokumentumai (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, valamint házirend) érhetőek el és tölthetőek fel. A dokumentumok letöltésére a http://www.oktatas.hu/ felületen a KIR HIVATALI ÜGYEK / Köznevelési intézmények adatai, jelentései / Intézménykereső, Intézményi adatok megtekintése menüponton keresztül az adott intézmény adatlapjának betöltése után a Köznevelési intézmények információs tájékoztató rendszere linkre kattintva van lehetőség.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatot – az Info tv-ben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

Bővebben: https://dari.oktatas.hu/index.php?id=kozerdeku

Intézményünkben a hitoktatást a Váci Egyházmegye Nagykőrösi Római Katolikus Plébánia látja el, szervezi.

Cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 3.

Illetékes egyházi képviselő neve: Hernádi László plébános

Hitoktató: Tajtiné Kasza Anikó hitoktató